links actueel column foto album publicaties bestellen Engelse vlag
 
 
 
Ervaring in het buitenland

In Indonesië
  Van november 2006 tot medio 2008 : project Tentoonstellingsmanagement voor de elf musea, die door de gemeente Jakarta worden gefinancierd. Dit project is een samenwerking tussen het Tropenmuseum Amsterdam en de gemeente Rotterdam. Het project bestaat uit 2 delen: "actieve conservering" en "tentoonstellingsmanagement". Mijn aandeel was "tentoonstellingsmanagement" (workshops over fasering, educatie, marketing) Een belangrijk deel van het project was het coachen van de teams ter plekke in de musea.
  In 2002 en 2003: museum-management-workshops voor de directeuren en stafmedewerkers van dezelfde groep musea.
  In april 2007 op Bali een workshop museummanagement voor een zevental particuliere musea uit Jakarta en Bali.

In de Tsjechische Republiek
  Van begin 2004 tot eind 2005: adviseur en trainer van directie en staf van het Muzeum Romské Kultury, Brno.
Onder auspiciën van de Anne Frank Stichting wordt het Museum van de Culturen van de Roma geholpen bij hun permanente opstelling. Priatnov adviseert en traint inzake educatie, marketing en kwaliteitsbewaking.
  Van 1993 tot 2001: projectleider van twee projecten. Workshops, symposia en publicaties inzake museum - management: "het maken van een collectieplan," "het maken van een marketingplan," "het maken van een strategisch plan," "sponsors en vriendenverenigingen," "analyse van de maatschappelijke rol van het museum," "de strategie voor de musea in de veranderende structuren."
Lezingen inzake personeelsmanagement, musea en toerisme, training en de opzet van trainingen.

In Hongarije en Slovenië
  Co-trainer in museum - management workshops

In Europees Rusland
  Co-trainer in museum - management workshops in Vologda en Sint Petersburg (algemeen management, maken van tentoonstellingen)
  Workshop museum management voor studenten van de Pedagogische Universiteit, samen met Herman Aarts
  Lezingen in Vologda en Arkhangelsk over management van culturele projecten, marketing in musea, musea in Nederland
  Lezingen in Vologda en Arkhangelsk over beeldend kunstenaars en marketing

In Siberië
  Projectleider en trainer van museum - management workshops in Ulan Ude en in Yenisseisk
  Adviseur en jurylid in Krasnoyarsk bij een wedstrijd in het maken van een tentoonstelling.

In Jemen
  Co-trainer in museum - management workshops voor het Nationaal Museum van Jemen in Sana'a
  Adviseur en schrijver van een nieuwe organisatiestructuur (in nauwe samenwerking met de staf) van het Nationaal Museum in Sana'a

In België
  Advies aan het bestuur van de Vlaamse Museum Vereniging inzake personele aangelegenheden