links actueel column foto album publicaties bestellen Engelse vlag
 
 

Werkervaring in Nederland, opleiding

In musea:
  van november 2010 tot januari 2016 : vrijwillig coördinator van Brandweermuseum Wassenaar. Dit kleine vrijwilligersmuseum wordt stap voor stap geprofessionaliseerd. Zowel wat de publiekstaken als wat de collectietaken betreft is er al veel gebeurd. De jaarverslagen vindt u hier: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
  van 2009 tot 2011 adviseur en medewerker Houweling Telecommuseum in Rotterdam. Advies over beleidsplan, over de organisatiestructuur, over het vrijwilligersbeleid, over de aanpak van registratie. Initiatief voor enkele tentoonstellingen en evenementen.
  van januari 2009 tot februari 2010: tijdelijk directeur van het Nationaal Brandweermuseum te Hellevoetsluis. Een overzicht van wat er in dat jaar is gebeurd vindt u op een aparte pagina.
  van mei 2004 tot mei 2006: vrijwilliger/waarnemend directeur OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam. Een impressie van twee jaar vrijwilliger - directeur vindt u op een aparte pagina.
  van 1996 tot 2003: secretaris Historisch Museum Rotterdam (bedrijfsplan, marketingplan, collectieplan, jaarplannen, uitbreiding depot; vervangen van afdelingshoofden, speciale projecten)
  van 1987 tot 1996: aanvankelijk hoofd P&O, later hoofd Stafafdeling Dienst Gemeentelijke Musea Rotterdam (o.a. organisatie advies, conflictbehandeling, projectmanagement, sponsoring, reorganisatie, individuele coaching)

In andere organisaties:
  van 1980 tot 1987: hoofd Personeel, Organisatie en Algemene Zaken bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam (ingrijpende en langdurige reorganisatie)
  van 1970 tot 1980: hoofd personele zaken bij Weverij De Ploeg in Bergeijk (veel reorganisaties en afslanking)
  vóór 1970: functies in administratieve organisatie en financiële zaken

Overige activiteiten en projecten
  zomertentoonstelling over brandweerboeken in de tuinzaal van De Paauw in Wassenaar van 20 augustus tot en met 11 september 2016: een selectie van teksten en beelden uit Zuid Hollandse brandweerboeken. En een 'pop-up' leeszaaltje.
  vastleggen van de geschiedenis van de Jeugdbrandweer Wassenaar. Met interviews (beeld en geluid) van zes mensen die bij de jeugdbrandweer waren, 2016.
  workshop: Haal meer uit uw netwerk! over "belanghebbenden" (soms ook stakeholders genoemd). Juni 2016
  coaching directeur Museum Hoeksche Waard (2015/2016)
  boekpresentatie in Het Natuurhistorisch in Rotterdam (2015)
  boekpresentaties in Den Haag en in Česká Skalice van de Nederlandse vertaling van Babička van Božena Němcová (2014)
  advies aan Mariniersmuseum over functiebeschrijvingen (2013)
  samen met Iris Broersma een advies over de opzet van een Vlaggencentrum (2012)
  betrokken bij het project 'Musea met ambitie' van het KCO te Zwolle. Acht musea uit Twente kregen de gelegenheid om een belangrijk onderdeel van hun werk te verbeteren. Priatnov werd ingeschakeld om de voortgang te 'monitoren'. Samenwerking met Franjola van Hellemond (2012)
  pilotproject met Qmus (kwaliteitszorg in musea) in 10 musea in Rotterdam (2009 - 2010)
  workshop over museum management samen met Peter Bosma ter gelegenheid van het afscheid van Dirk Noordman van de EUR (januari 2010)
  initiatiefnemer van een tentoonstelling over de dierentekeningen van Mance Post in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (2010)
  voorzitten van een speciale bestuursvergadering van Panorama Mesdag (2009)
  beleidsplan voor het museum in Goes (2009)
  initiatief en organisatie van een klein symposium in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam ter gelegenheid van de 250e sterfdag van Clara, een neushoorn die in de 18e eeuw door Europa reisde (2008)
  advies over herijking van het museum in Kapelle Biezelinge (2008)
  quick scan van de musea in Goes en Kapelle Biezelinge (2008)
  workshop 'Met weinig geld toch een succesvol museum' (Zwolle 2008)
  vier werkbijeenkomsten met 12 directeuren van kleine musea onder auspiciën van de Vereniging van Musea in Zuid Holland (2007 - 2008)
  quick scan van de negen musea in de gemeente Terneuzen (2007)
  advies functiewaardering Nationaal Monument Kamp Vught (2007)
  workshop voor particuliere musea uit Jakarta en van Bali (2007)
  advies inzake functieniveaus aan de Stichting Schiedamse Molens (2005)
  advies aan het bestuur van het Comenius Museum Naarden over de toekomst van het museum, februari/maart 2003, kort aangevuld in 2005
  advies aan de gemeente Leidschendam Voorburg over het museumbestel (2003 en 2004)
  cursusdagen in cursus "bedrijfsvoering in musea" georganiseerd door provinciaal museumconsulenten in 2002 en 2003
  workshops kwaliteitszorg in kleine musea
  quick scan voor de musea in de gemeente Veere om na te gaan in hoeverre een kleine centrale staf wenselijk en mogelijk is

Publicaties:
  met Herman Aarts: Inleiding museum management voor studenten van de Pedagogische Universiteit Vologda (2006)
(Dezelfde tekst is gebruikt als onderdeel van een boek voor Poolse musea, als onderdeel van een Matra project in Polen)
  "kwaliteitszorg in musea," Elsevier 2004, samen met Goffe Germeraad
Eerdere publicaties:
  redacteur en mede-auteur van "bedrijfsvoering in musea," VUGA 1992
  redacteur en auteur van "voorbeelden van functies in musea," over functies en functiewaardering in musea
  artikelen in Museumvisie
  schrijver van een hoofdstuk in een handboek voor management van kleine musea
  redacteur en mede-auteur van een handboek personeelsmanagement

Bestuursfuncties nu:
   lid van het netwerk Geschiedenis van Brandweer Nederland sinds juni 2016
  lid van de werkgroep Brandweerhistorie sinds begin 2009
  lid werkgroep Qmus project (kwaliteitszorg in musea) sinds 2007
  lid van het bestuur van de stichting Babicka sinds 2004 (www.babicka.nl)
  adviseur van het bestuur van de stichting Vlaggenmuseum Rotterdam

Bestuursfuncties vroeger:
  adviseur van het bestuur van het Houweling Telecom Museum Rotterdam (2008 - 2011)
  lid van het bestuur van de Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten (2007 - 2014)
  lid van het bestuur van het Erfgoedhuis Zuid Holland (2003 - 2009)
  lid van het bestuur van de Vereniging van Musea in Zuid Holland (VMZH) (2002-2010)
  lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Karottenfabriekje Rotterdam (2001 - 2014)
  adviseur en toegevoegd lid van het dagelijks bestuur van het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (2000 tot 2006)
  lid van het bestuur van het Natuurmuseum Rotterdam (1988-1996)
  secretaris van de sectie Management van de Nederlandse Museum Vereniging (1988-1994)
  lid van de redactie van het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Personeelbeleid (1975-1996)

Opleiding, leergangen en cursussen:
  HBO in bedrijfseconomie, boekhouding en administratieve organisatie
  HBO in personeel en organisatie
  Cursussen in conflictbeheersing, onderhandelen, organisatie-ontwikkeling, presenteren
  Leergangen Museum-management, Bedrijfsopleiding, Projectmanagement