Priatnov/Kees Plaisier

In de eerste plaats ben ik museumman, ik ben erg nieuwsgierig en zeer geïnteresseerd in erfgoed en vooral in hoe dat erfgoed tot leven gebracht kan worden. Ik ben vrijwilliger bij het Nationaal Jenevermuseum en bij Streekmuseum Jan Anderson.

Bij het Jenevermuseum doe ik onderzoek en bij Jan Anderson doe ik allerlei dingen: zoals een bundel gedichten over Vlaardingen, begeleiden van vrijwilligers die de collectie registreren, ondersteunen van Jan Anderson.

Sedert een paar jaar ben ik ook auditor bij het Nederlands Museumregister. Op die manier draag ik wat bij aan de kwaliteit van het museumvak, iets wat me al heel lang ter harte gaat.

Ik schrijf gedichten, meestal met een thema. Nu ben ik doende met een serie over schildwantsen. Verder maak ik deel uit van het bestuur van de Stichting Babička waarmee het werk van een beroemde Tsjechische schrijfster meer bekendheid willen geven. Als lid van de werkgroep Short Stirling EF 357 werk ik mee aan activiteiten rond het gedenkteken voor de bemanning van een Brits toestel dat in 1943 in Crooswijk neerstortte.
Sinds kort ijver ik voor meer gebruik van muziek in musea, niet zozeer als achtergrond of bij openingen, maar in directe relatie met voorwerpen en kunstwerken.
Priatnov is een quasi Russische vertaling van mijn achternaam.